O mnie

Nazywam się Martyna Kolebuk i jestem studentką 5 roku psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim. Moje zainteresowania to psychologia pozytywna, psychologia w mediach i reklamie oraz wpływ społeczny.

W 2015 roku brałam udział w 14th European Congress of Psychology w Mediolanie oraz wygłosiłam referat na Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Młodych Naukowców „Burza Mózgów 2015”.

W 2014 roku reprezentowałam moją Uczelnię na 7th European Conference on Positive Psychology w Amsterdamie, a także uczestniczyłam w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Młodych Naukowców „Burza Mózgów 2014”.

W trakcie studiów uczestniczyłam także w wielu warsztatach i szkoleniach, dotyczących między innymi treningu asertywności, coachingu oraz terapii tików u dzieci.

W trakcie 3. i 4. roku studiów byłam członkiem Koła Naukowego Psychologów EGO, w ramach którego uczestniczyłam w organizacji IV Międzyuczelnianej Konferencji DZIEŃ MÓZGU oraz III Międzyuczelnianej Konferencji DZIEŃ MÓZGU w Szczecinie.


Lista moich wystąpień na konferencjach:

  • 10.07.2015 – 14th European Congress of Psychology w Mediolanie; współautorka posteru „Students’ optimism and coping with stress”
  • 10.04.2015 – Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców „Burza Mózgów 2015”, przedstawicielka trzyosobowego zespołu badawczego, wygłoszony referat: „Różnice międzypłciowe w kontroli emocji”
  • 03.07.2014 – 7th European Conference on Positive Psychology; współautorka posteru „Children’s Predisposition Toward Upstream Reciprocity”
  • 11.04.2014 – Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców „Burza Mózgów 2014”; współautorka posteru „Rozbieżność między Ja realnym i Ja idealnym a skuteczność własna oraz kontrola emocji”