O regułach wpływu społecznego stosowanych w reklamach społecznych

Reklama społeczna służy podnoszeniu świadomości ludzi na temat problemów ogólnospołecznych, sprawia, że są one stale uwypuklone. Jej celem jest kształtowanie pozytywnych zachowań ludzkich, korzystnych dla całej społeczności, a także samej jednostki. W tworzeniu reklamy społecznej niezbędna jest wiedza psychologiczna, między innymi w zakresie technik wpływu społecznego.

Czytaj więcej